YonBan

Prihlásenie

Pre prihlásenie do systému YonBan použite meno a heslo do AIS.

Ak nemáte vytvorený účet v AIS (napr. v prípade tímových projektov a externých zadávateľov projektov) použite pridelené prihlasovacie meno a heslo.


V prípade problémov zašlite informáciu na adresu: yonban [at] fiit.stuba.sk